photo1

Photo2
Photo4

Konsultacja to teoretyczna pomoc w budowie, konfiguracji czy też adaptacji akustycznej kina domowego, również DIY. W zależności od skomplikowania może obejmować wizytę i podstawowe pomiary pomieszczenia.

Oferujemy konsultacje w zakresie rozwiązań sprzętowych, integracji i kalibracji kina domowego, izolacyjności akustycznej, rozwiązań wentylacji i klimatyzacji pokojów kinowych, planów okablowania elektrycznego i sygnałowego, systemów sterowania, strategii, doboru i rozmieszczenia ustrojów akustycznych, wystroju i aranżacji sal i pokojów kinowych.

Prostsza forma konsultacji to optymalizacja. To usługa obejmuje zestaw porad dotyczących prawidłowego rozmieszczenia twojego sprzętu i głośników w oparciu o kryteria teoretyczne, na podstawie rysunku pomieszczenia. W ramach usługi zaproponujemy optymalne miejsce dla widzów, najlepsze miejsce dla twoich głośników, zaproponujemy optymalną -wielkość ekranu. Całość zadania związana z ustawieniem i kalibracją systemu spoczywa na właścicielu.